Znane są już wyniki konkursu „Przyjazna wieś” 2013 w województwie podlaskim

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Dla gospodarzy terenów wiejskich udział w konkursie ”Przyjazna wieś” jest doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji swoich  miejscowości i regionów. To konkurs który nagradza tych,  którzy dobrze wykorzystali fundusze unijne. Podczas sejmiku województwa podlaskiego 29 listopada uhonorowano laureatów konkursu Przyjazna wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Od 2004 roku odnotowano pozytywne zmiany na obszarach wiejskich. Dzięki środkom pomocowym w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego powiększonym o środki publiczne budżetu państwa czy samorządów dokonano znacznego postępu w rozwoju infrastruktury wiejskiej na terenie województwa podlaskiego. Rozwój infrastruktury technicznej, społecznej i  ekologicznej przyczynił się do pobudzenia przedsiębiorczości i aktywności społecznej w miejscu w którym przyszło nam żyć.

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz trzeci ogłosił konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Na szczeblu krajowym jest to V edycja tego konkursu. W tym roku  wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. W sumie wpłynęło 14 formularzy zgłoszeniowych niestety dwa zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych wymaganych w regulaminie. Regionalna Komisja Konkursowa oceniła 12 projektów. Projekty, które  zajęły I miejsca w kategorii technicznej i społecznej wzorem lat ubiegłych wzięły udział w etapie ogólnopolskim organizowanym przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.

Podczas oceny projektów szczególny nacisk położony został na ich wpływ na rozwój lokalny i regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, partnerstwo przy realizacji projektu, użyteczność, innowacyjność, a także na ochronę środowiska i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004 roku w województwie podlaskim w poszczególnych kategoriach zostali:

Infrastruktura techniczna:

I miejsce: gmina Plaska za projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska”.
II miejsce: gmina Jedwabne za projekt „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jedwabne”.
III miejsce: gmina Dubicze Cerkiewne za projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród-Nikiforowszczyzna-Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków”.

Wyróżnienie w finale wojewódzkim:

Gmina Szypliszki za projekt „Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka”.

Infrastruktura społeczna:

I miejsce: gmina Bielsk Podlaski za projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”.
II miejsce: gmina Wiżajny za projekt „Remont świetlicy gminnej w Wiżajnach”.
III miejsce: gmina Nowe Piekuty za projekt „Budowa Izby Tradycji Regionalnej w Nowych Piekutach”.

Wyróżnienie w finale wojewódzkim:

Gmina Perlejewo za projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie”.
Gmina Kołaki Kościelne za projekt „Gmina Kołaki Kościelne-Moja Mała Ojczyzna”.
Gmina Mielnik za projekt „Adaptacja budynku kina na potrzeby muzeum w Mielniku”.
Gmina Kolno za projekt „Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem”.
Stowarzyszenie Cichy Zakątek Kowale za projekt „Budowa sportowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalach”.

Do etapu ogólnopolskiego zostały zgłoszone projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym.

W kategorii infrastruktura techniczna:

Projekt Gminy Płaska „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie gminy Płaska”.

W kategorii infrastruktura społeczna:

Projekt Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”.

 
                                                                                                                                                             Bożena Pruszyńska

 

Skip to content