Borkowo -najpiękniejsza wieś w województwie

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Do konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś” zgłosiło się 8 miejscowości z terenu całego województwa. Uroczysty finał zorganizowano w dniu 11 października, w trakcie Jesiennych Targów Ogrodniczych.

Wśród honorowych gości był Mikołaj Janowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz Marian Brożyna – przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.Spotkanie rozpoczął Jan Zalewski – Dyrektor PODR witając przybyłych gości. Następnie uczestnikom przedstawiono w postaci prezentacji komputerowej wszystkie wsie biorące udział w przedsięwzięciu, a później odczytano protokół komisji konkursowej z odwiedzin i oceny miejscowości, po czym wręczono przyznane nagrody w postaci pucharów i nagród pieniężnych:

• miejsce I. : puchar i nagroda pieniężna – Borkowo, gm. Kolno, powiat kolneński;
• miejsce II. : puchar i nagroda pieniężna – Sielc, gmina Boćki, powiat bielski;
• miejsce III. puchar i nagroda pieniężna – Czartoria – gm. Miastkowo, powiat łomżyński
Nagrody pieniężne posłużą do sfinansowania nasadzeń ozdobnych i innych elementów niezbędnych w estetycznym zagospodarowaniu terenu wsi.
Komisja doceniła także starania pozostałych wsi, przyznając wyróżnienia w postaci okolicznościowych dyplomów – grawertonów:
• Wojszki, gmina Zabłudów, powiat białostocki – za kultywowanie tradycji i ochronę środowiska
• Putkowice Nadolne, gm. Drohiczyn, powiat siemiatycki – za aktywizację społeczności lokalnej
• Karwowo, gmina Radziłów, powiat grajewski – za działanie w kierunku zagospodarowania miejsc wypoczynku i rekreacji
• Soce, gmina Narew, powiat hajnowski – za kultywowanie tradycji ludowych
Każda z wyróżnionych miejscowości otrzymała nagrodę pieniężną na zakup nasadzeń ozdobnych i innych elementów niezbędnych w estetycznym zagospodarowaniu terenu wsi.
Dyplom za udział w konkursie w postaci okolicznościowego grawertonu otrzymała również Lipina, gmina Sokółka, powiat sokólski.

W podsumowaniu udział wzięło 25 osób. Miały one możliwość, w przerwie spotkania, obejrzeć wystawę fotograficzną, dokumentującą wsie uczestniczące w konkursie. Ekspozycja zaprezentowana została przy wejściu do sali konferencyjnej.
Organizacja spotkania podsumowującego konkurs „Pięna i estetyczna podlaska wieś” oraz przyznane nagrody sfinansowano z funduszy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego, zaś cały konkurs zorganizował i przeprowadził Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie poprzez specjalistki Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i agroturystyki, które merytorycznie które wspierały społeczność poszczególnych wsi w zaplanowaniu prac oraz doborze i zakupie nasadzeń ozdobnych.
Aby uświetnić uroczysty finał konkursu i w specjalny sposób docenić wysiłki społeczności w pracach estetyzacyjnych, niektórzy starostowie oraz wójtowie dodatkowo ufundowali nagrody wsiom ze swego terenu, które wręczyli przedstawicielom poszczególnych miejscowości: Wojszki otrzymały nagrodę Starosty Białostockiego; Borkowo – nagrody od Starosty Kolneńskiego i Wójta Gminy Kolno; Czartoria została nagrodzona przez Starostę Łomżyńskiego i Wójta Gminy Miastkowo; Sielc otrzymał nagrodę Wójta Gminy Boćki; Lipina dostała nagrodę Starosty Sokólskiego; Putkowice Nadolne zostały nagrodzone przez Starostę Siemiatyckiego.
Na zakończenie podsumowania, przybyli goście wzięli udział w promocji i degustacji produktu lokalnego, przygotowanego specjalnie na tą okazję.
Konkurs obejmujący swym zasięgiem teren województwa podlaskiego i skupiający społeczność całych miejscowości daje wymierny efektu w postaci poprawy wizerunku wsi i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Posiada także inny, pozakonkursowy wymiar społeczny, gdyż dzięki podejmowaniu przez mieszkańców poszczególnych wsi wspólnych prac estetyzacyjnych, wspiera odnowienie kontaktów sąsiedzkich, integruje mieszkańców, wpływa na rozbudzenie kreatywności w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy czy w wykorzystaniu posiadanych zasobów do poprawy wyglądu miejscowości..
Udział w wojewódzkim konkursie, to sposobność pozyskania wsparcia urzędów gminnych i powiatowych dla oddolnych działań w poszczególnych miejscowościach, a przez to stworzenie platformy dialogu pomiędzy instytucjami i społecznością lokalną

 

Joanna Czarkowska

Skip to content