Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Zapraszamy na szkolenia pt.: „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”. Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności i wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione w rolnictwie lub leśnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych, przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, rozpoczyna realizację projektu w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, ul. Chorzowska16/18, które posiada bazę dydaktyczną – Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa.
Uczestnicy szkoleń z terenu województwa podlaskiego będą mogli wziąć udział w szkoleniach w następujących terminach (jeden do wyboru):
02-03 marca 2015 r.
12-13 marca 2015 r.
16-17 marca 2015 r.
17-18 marca 2015 r.
11-12 maja 2015 r.
Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie i koszty organizacyjne finansowane są z budżetu projektu. Nabór oraz organizacja dojazdów na szkolenia prowadzone są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają:
Bożena Pruszyńska PODR Szepietowie tel. 862758929, e-mail:bpruszynska@odr-szepietowo.pl.
Janusz Lesisz CDR O/Radom tel. 483656938, e-mail: t.lesisz@cdr.gov.pl
Barbara Sałata CDR O/Radom tel. 483656935, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl

 

Program

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bożena Pruszyńska

Skip to content