Zapraszamy na szkolenia z przetwórstwa w gospodarstwie rolnym

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej to temat szkoleń realizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych, przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Rozpoczynają one realizację projektu w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. 

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, ul. Chorzowska16/18, które posiada bazę dydaktyczną – Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa. Szkolenia organizowane będą w dwóch etapach:
I etap: 01.09.2014r-30.12.2014
II etap: 01.01.2015r – 30.05.2015r.
Uczestnicy szkoleń z terenu województwa podlaskiego będą mogli wziąć udział w szkoleniach w następujących terminach (jeden do wyboru):
I etap: 01.09.2014r-30.12.2014
02-03 października 2014 r.
06-07 października 2014 r.
14-15 października 2014 r.
II etap: 01.01.2015r – 30.05.2015r.
02-03 marca 2015 r.
12-13 marca 2015 r.
16-17 marca 2015 r.
17-18 marca 2015 r.
11-12 maja 2015 r.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione w rolnictwie lub leśnictwie. Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie i koszty organizacyjne finansowane są z budżetu projektu.
Nabór oraz organizacja dojazdów na szkolenia prowadzone są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają:
Bożena Pruszyńska PODR Szepietowie tel. 862758929, e-mail:bpruszynska@odr-szepietowo.pl.
Janusz Lesisz CDR O/Radom tel. 483656938, e-mail: t.lesisz@cdr.gov.pl
Barbara Sałata CDR O/Radom tel. 483656935, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl

 Program

Bożena Pruszyńska

Skip to content