Nasze Kulinarne Dziedzictwo

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Zapraszamy wszystkich producentów z województwa podlaskiego do udziału w konkursie na najlepszy produkt żywnościowy „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw.

Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.
Zgłoszone produkty będą zakwalifikowane i oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, z ryb, produkty mleczne, miody).

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego ( przetwory owocowe, warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze).

III. Napoje regionalne (napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).

IV. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np.

farsze).

Podlaski konkurs został wzbogacony w roku 2013 o kategorię „Od pola do stołu”, która sprzyja skracaniu łańcucha dystrybucji między producentem a konsumentem. Kategoria dedykowana jest podmiotom, które wytwarzają i sprzedają swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. Mogą tu być zgłaszane zarówno surowce (jaja, warzywa, owoce, zboża, itp.). jak i przetworzone produkty czy nawet potrawy. Warunkiem jest, aby surowce pochodziły z naszego województwa. Zgłaszając swój produkt do tej kategorii, należy na karcie zgłoszeniowej dopisać „Od pola do stołu”.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wytwórcy, którzy przedstawią produkty spełniające warunki podanej wyżej definicji oraz przyślą wypełnione i własnoręcznie podpisane karty zgłoszenia do konkursu. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.
Krajowy organizator, czyli Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, zastrzega sobie, aby łączna liczba produktów biorących udział w konkursie nie przekroczyła 80.
W trakcie konkursu będą przyznane nominacje do nagrody „Perła 2015” produktom nagrodzonym we wcześniejszych edycjach. Spośród nominowanych, Kapituła Krajowa Konkursu wybierze produkty, które będą odznaczone statuetką „Perła 2015”.

Uzupełnione karty zgłoszeniowe należy przysyłać do 30 maja 2015 r. na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
z dopiskiem:  Konkurs NKD

Finał wojewódzki konkursu zaplanowany jest na dzień 18 czerwca 2015 r. w Białymstoku. Należy w tym dniu dostarczyć zgłoszony produkt i zaprezentować go Komisji.
Godzina rozpoczęcia konkursu i dokładne jego miejsce podane zostaną odrębnym komunikatem na stronie internetowej PODR w Szepietowie.
Bliższe informacje można uzyskać:
– telefonicznie: (86) 275 89 38 – Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
– lub e-mailem: jczarkowska@odr-szepietowo.pl
– specjalistki WGDiA w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

 

Karta zgłoszeniowa

Joanna  Czarkowska

 

 

 

Skip to content