Wyższa stawka zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego w 2016 roku

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Według informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1,00 złoty za litr, jest to o 5 groszy więcej, niż było to w 2014 i 2015 roku.
Według rozporządzenia, maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł, co oznacza, że kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości zakupionego oleju napędowego, nie może to być jednak więcej niż 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.
W 2014 r. i 2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha – 81,70 zł.
Każdy producent rolny, będący posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.Terminy składanie wniosków nie uległy zmianie:

– od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. (dowód zakupu z datą od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.)

– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. (dowód zakupu z datą od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. – w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.).

Dotacja może być wypłacona gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:

– 1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r).

– 1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie (od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r).

Wiera Gawryluk

Skip to content