Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2015

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Od 1 grudnia ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r.

W tym roku, w związku ze stratami poniesionymi przez rolników z powodu suszy, ARiMR po raz pierwszy wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazywanie pieniędzy na konta rolników rozpoczęło się 16 października i zakończyło się 30 listopada 2015 r.

Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych.

Od 1 grudnia 2015 r. realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:

  • jednolitej płatności obszarowej (do 7ha),
  • płatności redystrybucyjnej,
  • płatności na zazielenianie,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła
  • płatność do kóz.

Jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni. Szacuje się, że ok. 30–35% rolników, którzy złożyli wnioski spełnia powyższe warunki.

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych w lutym 2016 r., zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną
i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych rolników.

Na początki kwietnia 2016 r. wdrożony zostanie ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., ARiMR ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-grudnia-arimr-rozpoczela-wyplate-platnosci-bezposrednich-za-2015-rok.html

Bożena Karp

st.specj.ds. szkoleń

Skip to content