Wyniki konkursu „Przyjazna wieś” 2014 w województwie podlaskim

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004 roku w województwie podlaskim w kategorii Infrastruktura techniczna został projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie. W kategorii Infrastruktura społeczna I miejsce zajęło Starostwo Powiatowe w Sejnach za projekt „Współpraca polsko –litewska w celu poprawy warunków życia”.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie był organizatorem konkursu „Przyjazna wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Konkurs sfinansowany został z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego. Podczas Polskiego Kongresu Rolnictwa w Białymstoku 22 października uhonorowano laureatów konkursu.

Dla gospodarzy gmin, powiatów i stowarzyszeń udział w konkursie ”Przyjazna wieś” jest doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji swoich miejscowości i regionów. To konkurs, który nagradza tych, którzy dobrze wykorzystali fundusze unijne. Podczas oceny projektów szczególny nacisk położony został na pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność projektu, wpływ na rozwój lokalny i regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, partnerstwo przy realizacji projektu, użyteczność, a także na ochronę środowiska i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokonkursowa publikacja zwycięskich projektów może stać się inspiracja dla dalszych pomysłów na infrastrukturę wiejską, tworzoną zgodnie z naturą i dziedzictwem kulturalnym.

Na szczeblu krajowym jest to VI edycja tego konkursu. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.
Komisja stwierdziła, że wpłynęło 14 formularzy zgłoszeniowych. Dwa formularze były niekompletne i ze względów formalnych zostały odrzucone.
Komisja w składzie:
1) Ewa Kulikowska – Przewodnicząca Komisji, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
2) Mariusz Cylwik – Członek Komisji, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
3) Franciszek Czajkowski – Członek Komisji, Główny specjalista Referatu Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
4) Bożena Pruszyńska – Członek Komisji, Główny specjalista Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
5) Ryszard Żochowski – Członek Komisji, Kierownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004 roku w województwie podlaskim w poszczególnych kategoriach zostali:
Infrastruktura techniczna
• I miejsce: gmina Michałowo za projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.”
• II miejsce: gmina Perlejewo za projekt „Budowa targowiska w Perlejewie.”
• III miejsce: gmina Kolno za projekt „Rozbudowa i nadbudowa ośrodka kultury w Zabielu”
Infrastruktura społeczna
• I miejsce: Starostwo Powiatowe w Sejnach za projekt „Współpraca polsko –litewska w celu poprawy warunków życia”
• II miejsce: gmina Suwałki za projekt „Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną”
• III miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Wodniczka” za projekt „Organizacja przeglądu zespołów ludowych „Biesiada folklorystyczna w Szorcach ”
Projekty, które zajęły I miejsca w kategorii technicznej i społecznej wzorem lat ubiegłych wzięły udział w etapie ogólnopolskim organizowanym przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.
Do etapu ogólnopolskiego zostały zgłoszone projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym.
w kategorii infrastruktura techniczna
Projekt Gminy Michałowo „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.”
w kategorii infrastruktura społeczna
Projekt Starostwa Powiatowego w Sejnach „Współpraca polsko–litewska w celu poprawy warunków życia”.

 

 Bożena Pruszyńska

Skip to content