Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Prawie 400 zgłoszonych prac, 91 uczestników to bilans Konkursu Fotograficznego „Krajobraz kulturowy wsi województwa podlaskiego”. Organizatorem przedsięwzięcia był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 13 października podczas Targów Ogrodniczych ogłoszono wyniki konkursu.

 

 

 

 

Celem konkursu była promocja rolnictwa, walorów kulturowych i przyrodniczych podlaskiej wsi.

 

Do konkursu zgłosili się amatorzy, jak i profesjonaliści, osoby w różnym wieku od 6 do 62 lat, głównie mieszkańcy województwa podlaskiego.

 

Zgłoszone prace ukazują podlaskie rolnictwo o różnych porach roku, przedstawiają krajobrazy, ludzi, zwyczaje i zwierzęta. Większość fotografii przedstawia tradycyjną podlaską wieś, w sposób sentymentalny i melancholijny.

Zdjęcia konkursowe oceniała komisja w składzie:

– Artur Gaweł – kierownik Białostockiego Muzeum Wsi

– Artur Radecki – ceniony białostocki fotograf, właściciel Centrum Druk Foto Futura

– Wojciech Wojtkielewicz – Fotoreporter Kuriera Porannego

 

13 października podczas Targów Ogrodniczych w Szepietowie oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu i nagrodzono finalistów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Rafał Ostaszewski, fot. Na ławeczce

Zwycięska praca w pełni wpisuje się w temat konkursu, ukazuje krajobraz kulturowy podlaskiej wsi. Drewniana chata z rzeźbionymi okiennicami, krzyż wotywny oraz ławeczka przed domem – to charakterystyczne elementy naszego krajobrazu. Ze zdjęcia bije cisza i spokój, to kwintesencja Podlasia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce – Andrzej Topczewski fot. Płynące wpław Biebrzy krowy na pastwisko

Autorowi udało się uchwycić przeprawiające się o świcie przez Biebrzę stado krów. To rzadko spotykany krajobraz. Fotografia odzwierciedla dominującą w województwie podlaskim specyfikę produkcji rolniczej tj. hodowlę bydła mlecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce – Paweł Tadejko, fot. Praca w obejściu wiejskim

Fotografia przedstawia prace w obejściu wiejskim. Gospodarz jest w trakcie porządków, otacza go stadko kur. W powietrzu unoszą się odrobinki kurzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

Tomasz Sieńczuk, fot. Żniwa w Skansenie

Fotografia przedstawia tradycyjne żniwa podczas Święta Chleba w Ciechanowcu. Zdjęcie wykonane zostało w technice podczerwieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Jankowski, fot. Podrap jeszcze

Wyróżniona fotografia ukazuje niecodzienny już obrazek, dojenie krów na pastwisku. Na zdjęciu udało się uchwycić wieź, jaka łączy gospodarza ze zwierzęciem, to można powiedzieć obustronna wdzięczność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Falkowski fot. Balast na lewą burtę….

Praca przedstawia konne nawożenie siewnikiem. W tle udało się uchwycić nowoczesny obiekt sakralny. Fotografia to połączenie dwóch światów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za nadesłane fotografie.

Marlena Zaremba

Skip to content