Wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Ukazał się nowy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka lub świń w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta, w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia.

Zgodnie z zapisem projektu rozporządzenia wniosek o udzielenie wsparcia będzie można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Nowy projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12280200/12329208/12329209/dokument202228.pdf

Źródło:

www.arr.gov.pl

Leszek Nieszała

PZDR w Grajewie

Skip to content