Wiedza i innowacje na Targach Agrotech

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Targi Agrotech to nie tylko wystawa maszyn i urządzeń dla rolnictwa ale także forum wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Wśród wielu stoisk konsultacyjnych przygotowanych przez najważniejsze instytucje branżowe, z pewnością wyróżniać się będzie wyspa innowacji zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Przed współczesnymi rolnikami stoją wyzwania które wymagają ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kontaktów oraz szukania innowacyjnych rozwiązań w kontekście prowadzonej produkcji. Wprowadzanie innowacji do gospodarstw rolnych jest tak ważną kwestią ze względu na konieczność stałego udoskonalania metod zarządzania gospodarstwem, wdrażania nowych technologii produkcji, dążenia do poprawy opłacalności i konkurencyjności. Pełna integracja szerokiej wiedzy i kompetencji naukowców, doradców oraz rolników daje ogromne możliwości rozwoju.

W ramach działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, na tegoroczny Agrotech Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotowuje stoisko informacyjno-promocyjne „Wiedza i innowacje”.

Serdecznie zapraszamy do Hali H, gdzie na powierzchni ponad 300m2 przedstawiciele ośmiu instytutów naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac badawczych w zakresie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie, a specjaliści CDR i Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzić będą konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, integrowanej ochrony roślin, finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Przez wszystkie dni trwania targów, w wydzielonej przestrzeni speaker’s corner („kącik mówców”), odbywać się będą ciekawe spotkania połączone z prezentacjami przygotowanymi przez przedstawicieli nauki i doradztwa rolniczego dotyczące innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy będą mogli  skonsultować swoje pomysły i zamierzenia inwestycyjne z przedstawicielami nauki i doradztwa rolniczego.  Będzie można swobodnie porozmawiać z najlepszymi specjalistami z praktycznie wszystkich branż rolnictwa.

Szczegółowy harmonogram prezentacji

Źródło: http://www.cdr.gov.pl/

Skip to content