Warsztaty w ekologicznych gospodarstwach zielarskich

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

26 lipca 2016 roku odbyły się warsztaty w ekologicznych gospodarstwach specjalizujących się w uprawie ziół pn. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w ekologicznej produkcji”, zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

logotypy SIR

Uczestnikami byli rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi, osoby zainteresowane ekologiczną produkcją oraz doradcy rolniczy. Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia była wymiana dobrych praktyk, transfer wiedzy i innowacji w zakresie ekologicznej produkcji, wdrażanie dobrych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami, doradcami i producentami żywności ekologicznej. Tematem przewodnim były zioła. Warsztaty odbyły się w Nowokorninie w ekologicznym gospodarstwie zielarskim Aliny i Mirosława Romaniuk oraz w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach u Mirosława Angielczyka. 

Wykładowcami byli prof. dr hab. Zenon Węglarz oraz dr Katarzyna Bączek z Katedry Roślin warzywnych i leczniczych SGGW w Warszawie oraz dr Mirosław Angielczyk założyciel i właściciel „Ziołowego Zakątka”. Podczas wykładów omówiona została technologia uprawy poszczególnych gatunków ziół, możliwości uprawy ziół w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznego systemu produkcji oraz zaprezentowane zostały najnowsze badania naukowe prowadzone w zakresie roślin zielarskich

Warsztaty były okazją do nawiązania współpracy, zdobycia wiedzy, umiejętności oraz wymiany doświadczeń. 

Gabriela Włostowska

Skip to content