Szkolenia z integrowanej produkcji roślin

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP powinien ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym (odrębnie w odniesieniu do roślin warzywniczych, rolniczych i sadowniczych). Zapraszamy na szkolenia dotyczące ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym ryzyka dla środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz stosowania wymagań integrowanej produkcji roślin. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie. Program szkoleń obejmuje 2 dni po 8 godzin.

Integrowana produkcja roślin to temat projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie ze wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Instytutem Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach działającymi w Konsorcjum. W ramach projektu Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje cykl 10 szkoleń dla rolników w całym województwie.

Zapraszamy rolników

do udziału w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

pt. „Integrowana produkcja roślin”

           

02-03.03.2015 r. – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki

 05-06.03.2015 r. – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie, Obr. Westerplatte 8,

16-300 Augustów

  • Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe
  • Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (prezentacja multimedialna, film), pokazu techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego oraz ćwiczeń związanych z dokumentowaniem prowadzonych działań w uprawach, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji;
  • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • Program szkoleń realizowany będzie zgodnie z załącznikiem nr 2 lit. A) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – odpowiednio dla roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych (szkolenia podstawowe);

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udziela:
Agnieszka Zawistowska PODR Szepietowie tel. 862758917, e-mail: azawistowska@odr-szepietowo.pl.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Skip to content