Uwaga konkurs: Przyjmij EKO pozę – zainwestuj w OZE!

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Dobiega końca konkurs plastyczny dla najmłodszych. Zaprojektuj plakat i hasło promujące odnawialne źródła energii. Do wygrania tablet ufundowany przez firmę Optima Polska! Na prace czekamy do 28 maja.

REGULAMIN KONKURSU

PRZYJMIJ EKO POZĘ – ZAINWESTUJ W OZE!

I. Organizator: OPTIMA POLSKA, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

II. Cel konkursu:

 1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci
 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej
 3. Pogłębienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród najmłodszych

III. Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI)

IV. Zasady konkursu

 1. Należy wykonać pracę plastyczną (plakat) promującą odnawialne źródła energii. Praca powinna zawierać hasło promujące OZE.
 2. Technika wykonania prac – dowolna, format: min. A3, max.A1 (praca płaska)
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi
 4. Ze wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrana najlepsza. Dodatkowo dwie prace otrzymają wyróżnienia
 5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową
 6. Prace powinny posiadać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy opiekuna
 7. Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja konkursowa, którą powoła Organizator
 8. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora
 9. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 28 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby firmy OPTIMA POLSKA, adres: OPTIMA POLSKA, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin-Białystok, z dopiskiem „konkurs plastyczny” LUB do siedziby PODR: 18-210 Szepietowo lub na stoisko firmy OPTIMA podczas targów w Szepietowie w dn. 28.05.2016r.
 10. Wybrane prace będziemy publikować na fanpagu OPTIMA POLSKA i PODR w Szepietowie.
 11. Nadesłanie prac tj. udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu

V.  Nagrody dla laureatów

Zwycięzca otrzyma: tablet 10-calowy

Wyróżnieni otrzymają: zegarki AM:PM

VI. Czas trwania konkursu

Prace będą przyjmowane w terminie 4- 28 maja 2016 r.

VII. Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 29 maja 2016 r. podczas Zielonej Gali i Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie. Wyniki konkursu będą dostępne również na stronach internetowych i fanpage’u: www.optimapolska.com.pl i www.odr.pl.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

OPTIMA POLSKA – Magdalena Łazarska, tel. 604 178 706, m.lazarska@optimapolska.com.pl

PODR w Szepietowie – Marlena Zaremba, tel. 86 275 89 02, mzaremba@odr-szepietowo.pl

plakatkonkursEKO

Skip to content