Rusza nabór na przetwórstwo żywności

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Z dniem 10 kwietnia 2017 r. rusza nabór na przetwórstwo żywności w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” i będzie trwał do 9 maja 2017 r.

Wsparcie skierowane jest dla firm z sektora MŚP przetwarzających żywności i wprowadzających ją do obrotu. Program przeznaczony jest dla szerokiej grupy przetwórców, poczynając od przetwórstwa owoców, olejów po produkcję karmy dla zwierząt. Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest zawarcie długoterminowych umów z rolnikami lub grupami producentów rolnych, w ramach których co najmniej połowa produktów będzie nabywana. Ten sam wymóg dotyczy firm nastawionych na przechowywanie żywności. Otrzymana pomoc może zostać przeznaczona na zakup urządzeń służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Ponadto zakres wsparcia obejmuje zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania oraz magazynowania, aparatury pomiarowej, jak również budowę i modernizację budynków. Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji w wysokości do 50%. Minimalne wsparcie wyniesie 100 tys. zł. Przewidziane są zaliczki na realizację operacji pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.

Bolesław Garbowski

Źródło www.farmer.pl  

Skip to content