Realizacja PROW na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR – szkolenie

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie dotyczące „Realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmian zachodzących w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”.

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2012 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i jest skierowane  do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządu rolniczego.

Uzupełnieniem szkolenia będą wydarzenia towarzyszące mające na celu promocję polskich obszarów wiejskich, ich rozwój przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dorobku kulturalnego.

Zapewniamy obsługę merytoryczną i wyżywienie, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na szkolenie.

Zgłoszenie prosimy przesyłać faxem lub e-mailem wg załączonej Karty zgłoszenia uczestnictwa (wypełniając dokładnie dane kontaktowe); do dnia 3.12.2012 r. faxem: 86 275 89 20; e-mailem: spolecka@odr-szepietowo.pl

Osoby do kontaktu:

Jan Jamiołkowski, tel. 86 275 89 28
Sabina Polecka-Golak, tel. 86 275 89 40

 

Do pobrania:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

Skip to content