Ptasia grypa atakuje!

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Kolejne, bo już 5 ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8 potwierdził w dniu 18.12.2016 roku Główny Lekarz Weterynarii. Gospodarstwo, w którym potwierdzono wirusa utrzymywano 72 sztuki drobiu różnych gatunków. Gospodarstwo jest zlokalizowane w gminie Przemyśl w województwie podkarpackim.

Badania potwierdzające obecność wirusa wykonano w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W pierwszej kolejności służby weterynaryjne wdrożyły w gospodarstwie procedury zwalczania choroby w przypadku pojawienia się grypy ptaków u drobiu.

Przypomnijmy podstawowe zasady, które mają na celu zminimalizowanie zagrożenia ptactwa wirusem ptasiej grypy:

– zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dzikimi zwierzętami, w których przetrzymywany jest drób, w tym przede wszystkim przed dzikim ptactwem;

– zaleca się pojenie oraz karmienie drobiu tylko i wyłącznie w budynku inwentarskim, w którym są przetrzymywane ptaki;

– używać w kurnikach odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do pracy w tym budynku inwentarskim;

– stosowanie mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa oraz na wejściu do budynku, w którym przetrzymywane są zwierzęta;

– w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia wirusa, właściciel zwierząt zobowiązany jest do niezwłocznego i jak najszybszego zgłoszenia tego faktu służbom weterynaryjnym.

Niepokojącymi objawami u ptactwa może być zwiększona ilość padnięć ptaków, spadek produkcji jaj, słabsze pobieranie wody i paszy. Objawami klinicznymi u zwierząt są drgawki, paraliż kończyn i skrzydeł, sinica oraz duszności, zdarzają się również silne biegunki i skręty szyi.

Zbigniew Kierznowski

PZDR w Zambrowie

Skip to content