Przypominamy o oświadczeniach

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Przypominamy rolnikom, że 31 sierpnia 2016 roku mija termin składania Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do Kierownika biura powiatowego ARiMR.

Od tego roku płatności będą przyznawane do działki rolnej będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych tym rolnikom, którzy posiadają do tej działki tytuł prawny na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku i złożyli oświadczenie do dnia 31 sierpnia.

W oświadczeniu należy podać pełny numer działki( teryt) oraz rodzaj umowy i jego numer oraz datę jej zawarcia.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wniosek/2016 – Wniosek o przyznanie płatności/Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2016

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/04_05_2016/Oswiadczenie_o_ANR_wspolne.pdf

Żródło :ARiMR                                                                                

                                                                                                                                             Anna Barcicka

                                                                                                                                             PZDR Łomża

Skip to content