Przyjazna wieś

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Rusza konkurs „Przyjazna wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych organizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2014 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym – przeprowadzonym na poziomie województwa i ogólnopolskim, do którego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy etapu regionalnego. Przewidziane są dwie kategorie konkursowe:
• Infrastruktura Techniczna
• Infrastruktura Społeczna (projekty „miękkie)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, z dopiskiem „Przyjazna wieś”.

Do zgłoszenia należy dołączyć płytę CD z minimum 10 fotografiami projektu w formacie jpg oraz dodatkowymi materiałami demonstracyjnymi i promocyjnymi.
Bliższe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie, sekcja ds. przedsiębiorczości tel. 86 275 89 29, mail: bpruszynska@odr-szepietowo.pl
Projekt realizowany na zlecenie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Bożena Pruszyńska

Skip to content