Produkt regionalny a oferta turystyczna

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Włączanie produktu regionalnego do oferty turystycznej na Łotwie to temat wyjazdu studyjnego organizowanego w dniach 08-10 września 2014 roku na Łotwę. Uczestnikami wyjazdu mogą być przedstawiciele sieci KSOW, drobni producenci żywności, przetwórcy, kwaterodawcy, doradcy branżowi i in.

 

logo ksow 495

Wyjazd organizuje Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Grupa będzie podróżować autokarem, organizator zapewnia wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie. Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony przez powołaną do tego celu komisję, która weźmie pod uwagę następujące elementy:
– dotychczasowe zaangażowanie partnera w działania KSOW,
– możliwość rozpropagowania zdobytej wiedzy,
– perspektywy wykorzystania zdobytych doświadczeń w praktyce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej i przesłać jego oryginał w wersji papierowej lub dostarczyć osobiście w terminie do 26.08.2014 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)
na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18 – 210 Szepietowo
z dopiskiem „Wyjazd na Łotwę”.

Regulamin

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, sekcja ds. przedsiębiorczości tel. 86 275 89 29 kontakt: Tomasz Śnieciński, mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

 

Tomasz Śnieciński

Skip to content