Pożyczka na założenie firmy

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Chcesz skorzystać z niskoprocentowej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu Pierwszy biznes „Wsparcie w starcie II” zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego, który powstał w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w  Szepietowie. Podczas konsultacji doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże wypełnić wniosek. Program będzie obowiązywał do końca marca 2017 roku.

Pierwszy biznes „Wsparcie w starcie II” to program, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. W poszczególnych regionach Polski zostały podpisane umowy z Pośrednikami Finansowymi, do których składamy wnioski.

W województwie podlaskim Pośrednikiem Finansowym jest konsorcjum w skład którego wchodzą: Capitales Finanse sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Eurofirma Media sp. z o.o.

Aby skorzystać z pożyczki należy zgłosić się do Punktu Konsultacyjnego do PODR w Szepietowie, pokój nr 29. Na konsultację można umówić się telefonicznie (tel. 86 275 89 29).

Zadania Punktu Konsultacyjnego

 • Przyjmowanie wniosków o pożyczkę w ramach Programu i przekazanie ich w terminie 3 dni roboczych Pośrednikowi Finansowemu.
 • Udzielanie podstawowych informacji na temat  Programu.
 • Wskazanie miejsca dostępu regulaminu udzielania pożyczek oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pożyczkę.

Dla pożyczkobiorców oferujemy bezpłatne doradztwo i szkolenia i z zakresu:

 •  Zakładania działalności gospodarczej.
 •  Form opodatkowania działalności gospodarczej.
 •  Prowadzenia księgowości.

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się

 • Studenci ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej.
 • Absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu).
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
 • Przedsiębiorcy w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Istotne warunki pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej

 • Wartość pożyczki podstawowej do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat.
 • Oprocentowanie 0,44% w skali roku.
 • Karencja do 12 miesięcy, liczona od daty uruchomienia pożyczki.
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki.
 • Wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.

Istotne warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy

 • Wartość pożyczki podstawowej do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Okres spłaty nie może przekroczyć 3 lat.
 • Oprocentowanie 0,44% w skali roku.
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki.
 • Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.
 • Wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.

Szczegółowe informacje na temat programu i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.wsparciewstarcie.bgk.pl

 
Bożena Pruszyńska

Skip to content