Płatności bezpośrednie na rok 2016 – można składać wnioski

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami na rok 2016 należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika od 15 marca do 15 czerwca 2016 r.

Możliwe jest złożenie wniosku do 11 lipca 2016 r., ale kwota płatności, do której rolnik jest uprawniony będzie wówczas pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Do wniosku dla każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne należy dołączyć załączniki graficzne z wyrysowanymi działkami rolnymi.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt, płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie) można składać do 31 maja 2016 r.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2016 r., z tym że złożenie zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Uzupełnienie braków we wniosku (w tym załączników graficznych i dokumentów dołączanych do wniosku) do 31 maja 2016 r. nie skutkuje zmniejszeniem płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od 1 do
10 czerwca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, której dotyczą składane uzupełnienia.

Dołączenie dokumentów po 10 czerwca 2016 r. skutkuje ich nierozpatrywaniem.

We wniosku o przyznanie płatności na 2016 rok rolnik może ubiegać się o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej
 • płatności dla młodych rolników
 • płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją
 • płatności niezwiązanej do tytoniu
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)
 • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013)
 • premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

We wniosku rolnik może ubiegać się o przyznanie płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, w tym płatności do:

 • powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych
 • powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych
 • powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek i malin)
 • powierzchni uprawy konopi włóknistych
 • powierzchni uprawy lnu
 • powierzchni uprawy chmielu
 • powierzchni uprawy buraków cukrowych
 • powierzchni uprawy pomidorów
 • krów
 • bydła
 • owiec
 • kóz.

Alina Maciąg

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz do PODR w Szepietowie, nasi doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków.

 

 

 

 

Skip to content