Nowe zasady przyznawania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Od 2016 roku ulega zmianie sposób określenia wysokości stawek dopłat. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku, o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz.1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określenia wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.

Zmianie ulegnie również formularz wniosku o przyznanie dopłat.

Aktualny wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie Agencji Rynku Rolnego, przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 15 stycznia 2016 r.

Kiewlak Mariusz

Skip to content