Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

 

Zakończono realizację  kolejnych bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, realizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach działania 8.1  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

oglo_11_2011

 

Od lutego do maja 2012 trwała realizacja 3 szkoleń „Technolog robót budowlanych – stolarz, dekarz”, których celem było przygotowanie ich uczestników do pracy w zawodzie Stolarz lub Dekarz. Zgodnie z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem zarówno uczestników i lokalnych rynków pracy zorganizowano dwa szkolenia o specjalności Dekarz (w powiecie grajewskim i białostockim) oraz jedno szkolenie o specjalności Stolarz (w powiecie białostockim). Ogólnie nowe kwalifikacje zawodowe uzyskało łącznie 36 rolników i domowników z województwa podlaskiego.

Szkolenie „Stolarz” prowadzone było od 15 lutego do 19 kwietnia  br. i obejmowało 304 godzin, w tym 76 godz. teoretycznych i aż 228 godz. praktycznych.  Program szkolenia pozwolił uczestnikom szkolenia poznać cały proces wyrobu mebli począwszy od rozróżniania gatunków drewna, ich obróbki i zabezpieczenia, wykończenia powierzchni drewna, doboru okuć i materiałów dodatkowych, czytania rysunku technicznego, komputerowego projektowania mebli kończąc na wykonywaniu i montowaniu zespołów meblowych. Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej, kursanci pod okiem wykwalifikowanych trenerów doskonalili umiejętności na zajęciach  praktycznych odbywających się w zakładzie stolarskim, gdzie mieli okazję obsługiwać maszyny i urządzenia ręczne wykonując zestawy meblowe.

Szkolenie „Dekarz” trwało 164 godziny, w tym aż 120 godz. stanowiły zajęcia praktyczne. Uczestnicy poznali narzędzia i sprzęt do robót dekarskich, rodzaje podkładów pod pokrycia papowe i materiałów bitumicznych,  a także  zasady BHP i ppoż. przy robotach dekarskich. Podczas zajęć praktycznych zdobyli umiejętności układania różnych pokryć dachowych, w tym blachy, papy, dachówki, gonty oraz płyty z tworzyw sztucznych.

Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniono badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, wyżywienie, oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Szkolenia zakończyły się egzaminem, który wszyscy panowie zdali z wynikiem pozytywnym. Na zakończenie wręczono absolwentom certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Ponadto wszyscy kursanci otrzymali wsparcie doradcze w postaci indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Poradnictwo ukierunkowane było na ocenę predyspozycji zawodowych, cech osobowościowych uczestników w odniesieniu do warunków na lokalnym rynku pracy,  a także zdobycie umiejętności aktywnego  i skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłej pracy zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie szkoleniowym  „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”  zapraszamy do zgłoszenia się do Biura Projektu w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, tel. 86/275 89 27.

 

949_CIMG1310

949_CIMG1313

 

949_P4121314

949_P4121317

 

 

 

 

 

 

oglo_11_2011_1

Skip to content