Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Zarząd Województwa Podlaskiego 2 kwietnia 2013 roku powołał Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) w odniesieniu do Rady Społecznej Doradztwa w Szepietowie, Zarząd Województwa Podlaskiego 2 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 152/2189/2013 powołał Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na 5-letnią kadencję w składzie:

1) Daria Krystyna Sapińska – przedstawiciel sejmiku województwa

2) Mieczysław Bagiński – przedstawiciel zarządu województwa

3) Bogumiła Roszczyk-Parzych – przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej

4) Grzegorz Leszczyński – przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej

5) Stefan Tyczkowski – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

6) Mirosław Surowiec – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

7) Jan Perkowski – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

8) Stanisław Grajewski – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

9) Bernard Maciulewski – przedstawiciel szkoły wyższej oraz instytutów badawczych, kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

10) Aleksander Kiryluk – przedstawiciel szkoły wyższej oraz instytutów badawczych, kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

11) Jan Kobus – przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa. Do zadań Rady należy opiniowanie planu działania Ośrodka, sprawozdania z realizacji tego planu i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego.

Sabina Polecka-Golak

Skip to content