Regionalny finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Organizatorzy Konkursu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają w dniu 15.06.2016 wszystkich producentów, których produkty zostały zakwalifikowane do udziału w regionalnym finale Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, do Białostockich Spodków na ul. Św. Rocha 14. Początek o godzinie 10.00. Ze względów organizacyjnych, wskazane jest wcześniejsze stawienie się, celem przygotowania stoiska.

Konkurs posiada długoletnią tradycję, ponieważ organizowany jest od 2000 roku. Głównym celem jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

W tym roku, pięcioosobowa komisja będzie wybierać te najlepsze z ponad 130 produktów, które po wstępnych zgłoszeniach zostały ostatecznie zakwalifikowane przez głównego organizatora krajowego – Polską Izbę Produktu regionalnego i Lokalnego. Kryterium kwalifikowania produktu to przede wszystkim związek z określonym obszarem geograficznym, posiadanie szczególnych cech, wynikających ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu. Powinien być wytwarzany w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w danym regionie, zwyczajów oraz powinien być od dawna znany w okolicy.

Zakwalifikowane produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, z ryb, produkty mleczne, miody).

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego ( przetwory owocowe, warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze).

III. Napoje regionalne (napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).

IV. Inne produkty regionalnew szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np.

farsze).

Oraz w specjalnej kategorii „Od pola do stołu”, dedykowanej jedynie producentom wytwarzającym i sprzedającym swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy.

Bliższe informacje pod nr telefonu 86 275 89 38.

Joanna Czarkowska

Skip to content