Nabór do projektu „Nowe możliwości”

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna w partnerstwie z Gminą Suwałki, Powiatem Suwalskim (Ośrodek Wsparcia w Lipniaku) oraz Kancelarią Podatkową Tylenda Anna na terenie powiatów sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki realizuje Projekt „Nowe możliwości”

Podstawowym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób do 30 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznych z tytułu bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób spełniających kryteria udziału – będą to osoby:
• bezrobotne
• do 30 roku życia
• mieszkające na terenie powiatów sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki

Podczas rekrutacji preferencyjnie będą traktowane osoby:
• posiadające status osoby niepełnosprawnej (lekki i średni stopień niepełnosprawności ruchowej)
• do 24 roku życia
• długotrwale bezrobotne
• o najniższych dochodach/ korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej

W ramach projektu zaplanowane zostały działania, które wzmacniają potencjał zawodowy i społeczny uczestników. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe – zostaną kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodów:
1. Operator sprzętu komputerowego + specjalistyczny kurs ECDL Core
2. Przedstawiciel handlowy + kurs prawo jazdy kat. B
3. Spedytor + kurs języka angielskiego
4. Doradca klienta + kurs języka angielskiego

Wezmą również udział w cyklu zajęć wzmacniających kompetencje społeczno-zawodowe, które obejmują:
– poradnictwo zawodowe – planowanie ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej
– poradnictwo psychospołeczne prowadzone w formie grupowego coachingu kariery
– pośrednictwo pracy

W trakcie uczestnictwa w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają:
• stypendium wypłacane przez okres 5 miesięcy
• zwrot kosztów dojazdów na szkolenia
• wyżywienie lub przerwy kawowe w trakcie szkoleń
• materiały szkoleniowe.

Dla 25 uczestników zostaną zorganizowane trzymiesięczne płatne staże zawodowe

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o rekrutacji można pobrać ze strony www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Hanna Wójcik

Skip to content