Można składać wnioski o rozłożenie na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

To dobra wiadomość dla producentów mleka, którzy przekroczyli limity produkcji tego surowca w ubiegłym roku kwotowym. Będą oni musieli zapłacić prawie 91 groszy za każdy litr mleka wyprodukowany ponad limit. Spłatę tej kwoty będzie można rozłożyć na trzy równe raty, każda płatna do końca września 2015, 2016 i 2017 roku. Raty nie są oprocentowane – ich oprocentowanie zostanie pokryte w ramach pomocy de minimis. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski od 13.08.2015 r. do 11.09.2015 r.

Nie wszyscy dostawcy mleka będą mogli skorzystać z tej formy pomocy. Ci którzy przekroczyli już limit pomocy de minimis (15 tys. euro w ciągu trzech lat) będą musieli zapłacić całość kary do końca września tego roku.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:
1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3. oświadczenie o niezaleganiu:
a) z płatnościami podatków,
b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: www.arr.gov.pl                                                                      

Walentyna Fiedoruk

 

Skip to content