Przeczytaj najnowsze „Wiadomości Rolnicze”

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Zachęcamy do przeczytania marcowego wydania „Wiadomości Rolniczych”, w którym piszemy jak przygotować się do nowego sezonu, zwłaszcza, że na przedwiośniu obserwujemy w województwie podlaskim słaby stan plantacji zbóż ozimych i rzepaku. Głównym powodem są wymarznięcia.

Co można zrobić, aby poprawić sytuację? Wydaje się, że jest za wcześnie na podejmowanie decyzji o bronowaniu i nawożeniu azotem. Są to metody radykalne. W chwili obecnej powinniśmy dokonać ponownej lustracji pól i ocenić szanse przetrwania plantacji, ale o tym przeczytacie na stronie 10.

STR1 WR 3 okladka

Przedstawiamy wyniki doświadczeń plonowania odmian pszenicy jarej, pszenżyta jarego, jęczmienia jarego i owsa, przeprowadzonych w województwie podlaskim w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Corocznie na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń Wojewódzki Zespół ds. PDOiR opracowuje listę zalecanych odmian do uprawy w województwie podlaskim.

Ponadto piszemy m.in. o systemach jakości, polegających na wytwarzaniu produktów spełniających określone kryteria, o rolnictwie społecznym, bioróżnorodności w hodowli bydła. Przedstawiamy też propozycje na wielkanocny stół. To tylko niektóre tematy, które polecamy Państwa uwadze.

Anna Fatyga

Redaktor naczelna

Skip to content