Liczysz na wsparcie z ARR – zweryfikuj dane!

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Producenci świń i mleka, którzy chcą ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, mają obowiązek aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Składanie wniosków potrwa do 18 marca 2016 r.

Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.  

Źródło:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

  Walentyna Fiedoruk

Skip to content