Kurs na operatora koparko – ładowarki da szansę na znalezienie pracy poza rolnictwem

kwi 25, 2018 | Projekty zakończone

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował 3 bezpłatne szkolenia nt. „Operator sprzętu ciężkiego” w ramach projektu „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zainteresowanie kursem było bardzo duże, jednak mogliśmy przeszkolić tylko 36 osób. Po konsultacji z zrekrutowanymi rolnikami i domownikami do projektu, którzy chcieli uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe poza rolnictwem, ustalono specjalizację kursu – obsługa  koparko ładowarki kl. III.

Kursy  zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz programem szkolenia opracowanym i zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Czas  trwania kursu to  206 godzin, w tym aż 86 godz. zajęć praktycznych z obsługi koparko ładowarki. Długi czas realizacji kursu sprzyjał jak najlepszemu przygotowaniu naszych kursantów do uzyskania uprawnień. Uczestnicy zostali  zapoznani m.in. z dokumentacją techniczną, bhp, budową koparko ładowarki, podstawami elektrotechniki i hydrauliki oraz zasadami użytkowania eksploatacyjnego. Jednak najciekawsze jak zawsze okazały się zajęcia praktyczne, gdzie nasi uczestnicy doskonalili umiejętności sterowania koparko – ładowarką.

Rolnicy i domownicy którzy uczestniczyli w kursie mieli zapewnione badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Dokształcanie dla 36 osób zlokalizowano w  Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Wszystkie szkolenia zakończyły się egzaminem przed Państwową Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ponadto uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty o ukończeniu kursu oznakowanych logo  Unii Europejskiej, a w przypadku pozytywnego zdania egzaminu – uprawnienia operatora koparko-ładowarki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy znalezienia pracy z nowymi kwalifikacjami.

Skip to content