„Piękna i estetyczna podlaska wieś”

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego ogłasza:

nabór do konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś”

Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu woj. podlaskiego. Celem Działania jest popularyzacja i promocja dobrych praktyk z zakresu kształtowania, i utrzymania ładu przestrzennego wsi oraz wzbudzenia aktywności mieszkańców w zakresie estetyzacji otoczenia.

Nagrody w konkursie finansowane są przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Termin zgłaszania uczestnictwa do 18 kwietnia 2012 r.

Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia są dostępne w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz na stronie www.odr.pl

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
tel. 86 275 89 38


Regulamin konkursu

Wykaz wsi, które zgłosiły swój udział w konkursie: „Piękna i estetyczna podlaska wieś”

pion

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content