Konkurs „Piękna i estetyczna podlaska wieś” rozstrzygnięty

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

W dniu 13 października 2013 r., podczas organizowanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Jesiennych Targów Ogrodniczych, odbyło się uroczyste seminarium podsumowujące konkurs „Piękna i estetyczna podlaska wieś”.

Na seminarium przybyli bardzo licznie przedstawiciele wsi biorących udział w konkursie oraz starostowie, burmistrzowie i wójtowie, którzy w pracach konkursowych wspierali swoich reprezentantów – mieszkańców poszczególnych wsi. Na seminarium przybyli także: Wiesław Dołęgowski – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Walenty Korycki – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Udział w konkursie wzięło 14 miejscowości, przedstawicieli poszczególnych powiatów:

 • z powiatu augustowskiego -Danowskie
 • z powiatu białostockiego – Ryboły
 • z powiatu bielskiego – Proniewicze
 • z powiatu grajewskiego – Rydzewo
 • z powiatu hajnowskiego – Lipiny
 • z powiatu kolneńskiego – Czerwone
 • z powiatu łomżyńskiego – Żelechy
 • z powiatu monieckiego – Zajki
 • z powiatu sejneńskiego – Ogrodniki
 • z powiatu siemiatyckiego – Moszczona Królewska
 • z powiatu sokólskiego – Bagny
 • z powiatu suwalskiego – Płociczno-Tartak
 • z powiatu wysokomazowieckiego – Perki-Karpie
 • z powiatu zambrowskiego – Koziki-Jałbrzyków Stok.

 

Na seminarium, goście wysłuchali wykładu p.t. „Estetyczne zagospodarowanie wsi i zagród – uzupełnianie nasadzeń ozdobnych oraz zasady pielęgnacji”, który poprowadziła Edyta Rosłon-Szeryńska z SGGW w Warszawie. Wykład nawiązywał do wykonanych już prac i możliwości planowania dalszych nasadzeń uzupełniających a także wskazywał jak fachowo pielęgnować wysadzone już rośliny i zabezpieczać je na okres zimy przez przemarzaniem.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z wystawą fotograficzną konkursu w postaci tablic. Na tablicach umieszczono zdjęcia prezentujące efekt końcowy z wykonanych prac w poszczególnych wsiach, a były wykonane przez Komisję, w trakcie wizytacji każdej z miejscowości. Po przerwie, przewodnicząca komisji – Joanna Czarkowska odczytała protokół Komisji Konkursowej, która w dniach 27, 28, 29, 30 sierpnia 2013 r. dokonała lustracji i według określonych jednakowych kryteriów oceniła zgłoszone wsie, oraz wyłoniła spośród nich pięć najlepszych.

Są to:

 • I miejsce – Żelechy – powiat łomżyński,
 • II miejsce – Czerwone – powiat kolneński
 • III miejsce – Proniewicze – powiat bielski,
 • IV miejsce – Koziki- Jałbrzyków Stok – powiat zambrowski,
 • V miejsce – Bagny – powiat sokólski .  

Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymali z rąk Walentego Koryckiego – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Jana Zalewskiego – Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, okolicznościowe dyplomy – grawertony, zaś laureatom wręczono puchary i nagrody pieniężne.

.

Ponadto Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ufundował trzy wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego następującym wsiom:

1.         Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki

2.         Lipiny, gmina Hajnówka, powiat hajnowski

3.         Ogrodniki, gmina Sejny, powiat sejneński

Seminarium zakończyła promocja produktów regionalnych i tradycyjnych, gdzie w kuluarach, wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami z udziału w konkursie.

 

Joanna Czarkowska

Skip to content