III Forum Rolnicze w Janowie

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zapraszają na III Forum Rolnicze, które odbędzie w dniu 15 maja 2011 r. o godz. 10.00 w ZSCKR w Janowie.

Z inicjatywy Mieczysława Kazimierza Baszko – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Czesława Jana Kiejko – Dyrektora ZSCKR, Województwo Podlaskie wspólnie z ZSCKR w Janowie przystąpiło do organizacji III Forum Rolniczego. Przedsięwzięcie ma na celu przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizację wymiany doświadczeń i „know-how”.

Uczestnikami spotkania będą uczniowie szkół rolniczych, liderzy podlaskiego rolnictwa, instytucje obsługujące rolnictwo, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji rolniczych. W ramach III Forum przewidywany jest szereg atrakcji:
– prezentacja sprzętu rolniczego,
– punkty informacyjne szkół i instytucji współpracujących z rolnictwem,
– występy zespołów ludowych (w tym Kurpie Zielone),
– konferencja pt. „Dobre praktyki na obszarach wiejskich oraz aktualna sytuacja w rolnictwie”.

Roman Wojewódzki

Skip to content