Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 -2020

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Rolników zainteresowanych programami środowiskowymi zapraszamy do udziału w seminarium: „Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020”organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Seminarium odbędzie się 16kwietnia 2015 r. w Białymstoku, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Głównym celem spotkania jest omówienie zasad przystąpienia i realizacji działań: „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” i „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

PROGRAM 

Godziny zajęć Temat Wykładowca
9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

 
10.00 – 10.10

Otwarcie seminarium

Jerzy Leszczyński
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Grzegorz Mikołajczyk
Dyrektor PODR w Szepietowie

10.10 – 10.30 Zmiany dla beneficjentów realizujących Program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013

Grażyna Biesiadowska-Salomon
ARiMR Warszawa

10.30 – 12.00 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny i Rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020)
12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 13.10

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015

Renata Mantur
Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMRw Warszawie

13.10 – 14.00 Wstępne wyniki kontroli programów rolnośrodowiskowych za 2014 rok, oraz uwagi dotyczące popełnianych błędów we wnioskach o płatności złożonych w 2015 ARiMR OR w Łomży
14.00 Dyskusja  

Skip to content