Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2016 roku

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Zasady korzystania w 2016 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących w 2015 roku. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń. 

Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń.

Pokryje również poniesione koszty unieszkodliwiania tych zwierząt, a mianowicie:

-w 100 % – koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE).

-w 75%- koszty przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku .

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form „pomocy krajowej” w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008.

Numery telefonów firm utylizacyjnych działających w województwie podlaskim, realizujacych usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR, obowiazujące od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 
Nazwa Zakładu

Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR (dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki
Całodobowy numer telefonu/faxu
fax
PP-H HETMAN Sp. z o.o.

PL061909305-001,   
PL061909305-002

56 6832562
56 6832562
EKO-STOK Sp. z o.o.
PL063721716-001
86 2701147
86 2710491
SARIA POLSKA Sp. z o.o.
PL058045305-002
12 3873065
12 3873064
ENERGOUTIL Sp. z o.o
PL070162535-001
87 6203858
87 6203858
PPP BACUTIL Sp. J.
PL037958623-001
81 8824727
81 8824727
STRUGA SA
PL039539400-001
52 3511039
52 3512524
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J.
PL039479340-002
29 7175031
29 7175997
PW AMBA Sp. z o.o.
PL060974753-001
23 6798009
23 6798005

 

Maksymalne ceny jednostkowe usług zbioru transportu i unieszkodliwniania padłych zwierząt gospodarskich realizowanych przez podmioty utylizacyjne współpracujące z ARiMR, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Źródło- www.arimr.gov.pl

Wiera Gawryluk

 

Skip to content