Dobre praktyki w dystrybucji żywności wysokiej jakości

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Konsument wie co i od kogo kupuje, otrzymuje świeży towar prosto ze wsi. My (rolnicy) dostajemy sprawiedliwą zapłatę za nasz produkt – tak wyjaśniał motyw swojego funkcjonowania Jan Czaja, prezes Stowarzyszenia „Grupa Odrolnika” na spotkaniu z podlaskimi rolnikami ekologicznymi, 25 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Celem spotkania było przedstawienie przykładów tzw. „krótkich łańcuchów żywnościowych”, czyli dostarczanie żywności najwyższej jakości bezpośrednio od producenta do konsumenta. Swoje doświadczenia przedstawili rolnicy z województwa małopolskiego, członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Grupa Odrolnika” prezes Jan Czaja i wiceprezes Barbara Zych. Ich pomysł to dostarczanie określonej ilości warzyw i owoców w postaci „Paczki od rolnika”. 
Nowatorskie w ich pomyśle jest utworzenie „partnerstwa” między grupą konsumentów a grupą rolników. Razem decydują o możliwych sposobach produkcji, asortymencie, terminach i częstotliwości dostaw, po jakiej cenie nabywane będą produkty i w jakich ilościach. Regularnie spotykają się, aby ustalić zamówienia i dostawy, porozmawiać o charakterze swego partnerstwa i rozwiązać ewentualne problemy. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Jan Czaja projekt „Odrolnika” realizowany jest przez samych rolników. Konsument kupuje prosto od konkretnego, znajomego rolnika, członka wspólnego stowarzyszenia. Cena stanowi w stu procentach kwotę, jaką otrzymuje rolnik i jest pozbawiona narzutów pośredników, podatków i innych dodatkowych opłat ponoszonych przez komercyjny handel.
Jak radzą sobie z dostarczaniem wysokiej jakości żywności we Włoszech i Francji – przedstawiła Małgorzata Ignatowicz z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr omawiając: ideę „kilometr zero”, dystrybucję produktów żywnościowych w miejscu ich wytworzenia, a jeżeli już transport, to na odległość nie większą niż 70 km. 
Dotychczas funkcjonujące sposoby sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim przedstawiła Małgorzata Wróblewska – główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Czy w warunkach województwa podlaskiego możliwe jest zorganizowanie sprzedaży bezpośredniej na wzór „Paczki od rolnika”? Pomysł podobał się Ewie Kulikowskiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojciechowi Kasjanowiczowi – Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, którzy uczestniczyli w spotkaniu i zadeklarowali swoją pomoc, zwłaszcza w dziedzinie promocji. 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zatrudniający doradców we wszystkich powiatach naszego województwa, może być ogniwem łączącym producentów i konsumentów zdrowej żywności – stwierdził uczestniczący w spotkaniu Mariusz Cylwik zastępca Dyrektora PODR. 
Pomysł prezentowany przez prezesa Czaję wzbudził zainteresowanie i przychylność lokalnych mediów. 
Uczestniczący w spotkaniu rolnicy byli bardziej ostrożni w wyrażaniu swoich opinii. Potencjalny rynek tzw. zdrowej żywności jest duży, ale niezorganizowany i każdy szuka możliwości zbytu na własną rękę. 
Proponowane partnerstwa rolnicy-konsumenci, jak i wszelkie działania grupowe w naszym województwie budzą pewne nadzieje, ale i obawy. Pozytywne przykłady i rozmowy z tymi którzy zorganizowali sobie lokalne rynki zbytu, mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Bożena Pruszyńska
Ryszard Żochowski

Skip to content