Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz wnioskodawców i beneficjentów pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Rolnicy, którzy złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Od 9 czerwca 2014 roku w PODR w Szepietowie funkcjonuje Zespół Ekspertów, którego zadaniem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy w zakresie:

 • Ułatwienie startu młodym rolnikom
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Programy rolnośrodowiskowe
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
 • Grupy producentów rolnych
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie Zespołów obejmować będzie pomoc wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:

 • prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
 • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
 • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
 • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
 • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
 • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie ściśle współpracować z Oddziałem Regionalnym i Biurami Powiatowymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego można uzyskać w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

 

Zespół doradczy w zakresie doradztwa wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-2013

Sławomir Jabłoński

 

Zespół Doradczy, który udzielał będzie nieodpłatnego doradztwa w zakresie pomocy finansowej wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw z województwa podlaskiego:

Nazwisko i imię, kontakt

Zakres wsparcia

Pruszyńska Bożena przewodnicząca zespołu PODR w Szepietowie tel. 86 275 89 29

Maciąg Alina PODR w Szepietowie                      tel. 86 275 89 17

Gąsiorek Paweł PODR w Szepietowie                      tel. 86 275 89 24

 1. wprowadzanie zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw
 2. przygotowywanie programów operacyjnych uznanych organizacji producentów
 3. przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej
 4. prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania
 5. przygotowywanie działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowania o przyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań
 6. przygotowywanie odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów
 7. sprawy dotyczące zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków

 Bożena Pruszyńska

 

 

Skip to content