AGRO-Podlasie w Niećkowie

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Wojewódzka konferencja AGRO-Podlasie nt. Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej odbyła sie 2 października w Zespole Szkół w Niećkowie. Od wielu lat forum cieszy się dużym zainteresowaniem. Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego OR ARiMR w Łomży  podsumował, na podstawie przykładów, wykorzystanie funduszy PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Wyróżnił upominkami absolwentów szkoły – młodych rolników, którzy dzięki funduszom unijnym mogli przejąć i rozwinąć swoje gospodarstwa.

Już po raz piąty Niećkowo gościło europosła Jarosława Kalinowskiego. Tak jak co roku w swoim wystąpieniu omawiał i dzielił się uwagami na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie. Poruszanych było wiele wątków. Z najistotniejszych warto wymienić problem tegorocznej suszy, wpływ embarga rosyjskiego na polskie rolnictwo. Mówiono o trudnej sytuacji producentów mleka wywołanej suszą, karą za przekroczenie kwot mlecznych i spadającą ceną mleka. Był też czas na dyskusję i pytania do europosła.

W związku z jubileuszowym dziesiątym spotkaniem w Niećkowie był czas na podsumowania, podziękowania i upominki dla uczestników. Dariusz Koniecko, dyrektor ZS dziękował za dotychczasową współpracę i wkład w organizowanie konferencji władzom samorządowym oraz sponsorom. Odbyła się loteria cennych nagród, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy konferencji. Główną nagrodę: wycieczkę do Brukseli na zaproszenie Jarosława Kalinowskiego wylosował doradca z PZDR w Grajewie.
Konferencji towarzyszyły pokazy maszyn rolniczych, kulinarne popisy uczniów ZS w Niećkowie, występy zespołu „Kłosek” z ZS w Niećkowie, doradztwo pracowników PZDR w Grajewie oraz BP ARiMR w Grajewie.

agro podlasie1

agro podlasie2

  agropodlasie4

 

agropodlasie3

Jacek Kuczyński

Skip to content