Afrykański pomór świń – realne zagrożenie

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba wystąpi wśród populacji dzików w Polsce. O tym czy choroba wystąpi wśród świń zależy już tylko od samych hodowców.

24 stycznia b.r. Litwa potwierdziła infekcje wirusem ASF u dzików na terenie swojego kraju. Według znawców zagadnienia wystąpienie choroby w Polsce jest tylko kwestią czasu. Wprowadzenie wirusa do kraju może nastąpić poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików. Jednym z nosicieli wirusa są dziki które na terenie Białorusi występują licznie. Dziki w ciągu doby mogą pokonać nawet 30-40 km, a pojedyncze odyńce nawet do 60 km. Rezerwuarem choroby są także guźce, dzikie świnie afrykańskie oraz kleszcze – jeden gatunek.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba wystąpi wśród populacji dzików w Polsce. O tym czy choroba wystąpi wśród świń zależy już tylko od samych hodowców. Aby ustrzec się przed ASF należy: ograniczyć dostęp w gospodarstwie osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, zabezpieczyć gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, stosować w gospodarstwie procedury sanitarne, nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia oraz nie karmić zwierząt odpadkami żywnościowymi.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. ASF jest wyjątkowo groźną i nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą wirusową chorobą świń domowych oraz dzikich, podlegającą obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Wystąpienie choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z:
 * padnięciami zwierząt,
 * wypłatą odszkodowań,
 * kosztami eradykacji.
 * wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz wieprzowiny.

Koszty działań związane z likwidacją 1 ogniska ASF (stado liczące 40 świń) to około 720 000 zł. Przy stadzie liczącym 20 000 świń ukształtują się na poziomie 15 milionów złotych. W przypadku stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa.

Po raz pierwszy ASF (afrykański pomór świń) odnotowano w Kenii w 1921 roku. Później występował w Portugalii (1957 r.), Hiszpanii, Francji, Włoszech, na Malcie, w Belgii i w 1986 w Holandii. W 2007 roku pojawił się na terenie Gruzji aby następnie rozprzestrzenić się na kolejne kraje Kaukazu i Rosję. W 2012 roku chorobę odnotowano na Ukrainie i w części europejskiej Rosji. W czerwcu 2013 roku chorobę zidentyfikowano na Białorusi w odległości około 170 km od granicy Polski.

Tadeusz Kruszewski
Literatura u autora

Skip to content