1% na wagę złota

kwi 25, 2018 | Archiwum aktualności

Wypełniając PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Podatnik może zdecydować na jaki cel przekaże kwotę pochodząca z jego zeznania rocznego. W województwie podlaskim z takiej możliwości może skorzystać 245 organizacji.

Może się wydawać, że kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych niewiele zmieni, dla organizacji pozarządowych jest to duże wsparcie, które umożliwia im realizację wielu projektów i pomoc swoim podopiecznym.

Aby przekazać 1% OPP należy wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu rocznym – sekcję zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”. Wpisujemy numer KRS wybranej OPP oraz obliczony 1% naszego podatku (kwotę znajdującą się w poz. podatek należny mnożymy przez 0,01). Kwota ta może być mniejsza niż 1% – ważne jest, aby nie była wyższa niż 1% podatku należnego. W następnej sekcji – „Informacje uzupełniające” możemy wpisać cel szczegółowy przekazania 1% oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Nie jest to jednak obowiązkowe. Aby Urząd Skarbowy mógł przekazać 1% naszego podatku dla OPP musimy złożyć swoje zeznanie roczne w wymaganym terminie: PIT-28 do 31 stycznia, pozostałe PIT-y do 30 kwietnia.

Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Marta Sofińska

Skip to content