Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego

kwi 24, 2018 | Aktualności

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

WARUNKIEM PROWADZENIA PRZEZ PRODUCENTA ROLNEGO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPRAWY TYTONIU, PRODUKCJI LUB ZBYTU SUROWCA TYTONIOWEGO JEST UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO.

Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. Przed złożeniem wniosku, producent zobowiązany jest uzyskać w ARiMR numer rejestracyjny w ewidencji producentów (nr EP).

Producent rolny, który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń, produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie do dnia 15 maja 2018 r. wraz z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 r.

Nowy producent rolny, który zamierza dopiero rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt surowca tytoniowego składa wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności, w każdym dowolnym momencie roku.

Formularze wniosków i dokumentów składanych w KOWR, warunki udziału w mechanizmie oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie:

http://www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton

oraz w Oddziale Terenowym KOWR w Białymstoku

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

tel. 85 664 31 67

Odsłony : 279
Skip to content