Zmiana w podejściu do płatności dla młodych rolników w 2018 roku

mar 15, 2018 | Aktualności

Rok 2015 był pierwszym rokiem zwiększonej płatności w ramach dopłat bezpośrednich o tzw. płatność dla młodych rolników.

Cechy płatności:

Jest to płatność dodatkowa, roczna, ma formę płatności powierzchniowej i przysługuje maksymalnie do 50 ha gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej. Jej celem jest wsparcie dochodów młodych rolników rozpoczynających prowadzenie działalności rolniczej.

Dla kogo?

Płatność dla młodych rolników kierowana jest do rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosków ramach jednolitej płatności obszarowej oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat (tj. nieukończenie 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku).

Do tej pory płatność przyznawana była na okres maksymalnie 5 lat, przy czy okres ten skracał się o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

W praktyce oznaczało to, że rolnicy którzy rozpoczęli działalność w 2011 r. mogli wnioskować o tę płatność tylko 1 raz w 2015 r., rozpoczęli działalność w 2012 r. – płatność dla młodych rolników w 2015 i 2016 r. itd.

Od roku 2018 okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

W praktyce oznaczało to, że rolnik dla którego:

  • rok 2015 był ostatnim rokiem, w którym mógł ubiegać się o płatność dla młodych rolników – może ubiegać się o tę płatność także w roku 2018 oraz 2019, nawet jeżeli płatność taka nie przysługiwała im w latach 2016 – 2017,
  • rok 2016 był ostatnim rokiem, w którym mógł ubiegać się o płatność dla młodych rolników – może ubiegać się o tę płatność także w roku 2018 oraz 2019, nawet jeżeli płatność taka nie przysługiwała mu w roku 2017.

Reasumując, płatność przyznawana jest na okres 5 lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników, przy czym wniosek musi być złożony w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

Magdalena Milewska

Odsłony : 363
Skip to content