„Wiadomości Rolnicze” – wydanie marcowe

mar 5, 2018 | Aktualności

Zachęcamy do lektury marcowego wydania „Wiadomości Rolniczych”. Szczególnie polecamy artykuły dotyczący zasad wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie oraz przyznawania pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze „d”.

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosków uzyskacie u doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,.

Do 20 marca 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu więcej na ten temat w artykule „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Polecamy także artykuł dotyczący zaprawiania nasion – pamiętajmy, że jest to najlepszy i najtańszy sposób dobrego startu roślin, a także tekst dotyczący użytkowania pastwisk trwałych. Piszemy o miskancie , o potrzebie badania gleby wiosną, o plonowaniu odmian jęczmienia jarego i pszenicy jarej a także o kukurydzy w żywieniu trzody chlewnej –to tylko wybrane tematy, o których przeczytacie w marcowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych”.

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna „Wiadomości Rolniczych”

Odsłony : 246
Skip to content