Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r.

lut 28, 2018 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,  że zostały już przekazane emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).

KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200), po upływie  roku podatkowego 2017, w terminie do końca lutego 2018 roku sporządza i przekazuje podatnikom uzyskującym dochód z emerytur rolniczych, w tym częściowych lub okresowych emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz osobom, które pobrały tzw. świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2017 r. nie osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2017.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych, bądź z rozliczenia podatku
z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Wyżej wymienione zeznanie w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2017 rok i przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A m.in., gdy:

 • przyznana emerytura/renta była wypłacana tylko przez część 2017 roku,
 • emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 • realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 • obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta/rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym),
 • nastąpił zgon emeryta/rencisty w 2017 roku lub w 2018 roku,
 • emeryt/rencista posiada świadczenie zawieszone.

Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A, musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. nie płacą emeryci/renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2017 roku     6.600 zł. Jednak i w tym przypadku zeznanie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania podatnika.

 

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,
że zostały już przekazane emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).

KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200), po upływie roku podatkowego 2017, w terminie do końca lutego 2018 roku sporządza i przekazuje podatnikom uzyskującym dochód z emerytur rolniczych, w tym częściowych lub okresowych emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz osobom, które pobrały tzw. świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną
z tego organu rentowego w 2017 r. nie osiągnął innego przychodu
, który zgodnie z ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2017.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych, bądź z rozliczenia podatku
z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Wyżej wymienione zeznanie w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2017 rok i przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A m.in., gdy:

–   przyznana emerytura/renta była wypłacana tylko przez część 2017 roku,

 • emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 • realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 • obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta/rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym),
 • nastąpił zgon emeryta/rencisty w 2017 roku lub w 2018 roku,
 • emeryt/rencista posiada świadczenie zawieszone.

Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A, musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. nie płacą emeryci/renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2017 roku 6.600 zł. Jednak i w tym przypadku zeznanie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania podatnika.

mgr Krzysztof Jaworowski

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku

Odsłony : 302
Skip to content