Studia podyplomowe

lut 21, 2018 | Aktualności

Wydział Pedagogiki i Wydział Zarządzania Uczelni Jańskiego w Łomży uruchamia w Białymstoku Studia Podyplomowe „Terapia zajęciowa o specjalności Terapia lecznicza”.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia wyższego, minimum – na poziomie licencjatu. Studia będą realizowane w okresie 3 semestrów. Komponenty modułu kształcenia to: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne – 140 godzin, dydaktyka specjalna – 90 godzin, praktyka – 120 godzin. 40% zajęć prowadzonych będzie w systemie e-learningu, z tego względu studia zostaną skrócone do 2 semestrów, utrzymując niezmienną ilość godzin dydaktycznych. Pierwsze zajęcia 4 marca (niedziela) 2018 o godzinie 9.00 w sali Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej – Białystok ul. Pałacowa 3/1. Zajęcia odbywać się będą w soboty lub niedziele, co 2 tygodnie.

Zapisy do 28 lutego 2018 na adres e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl lub telefonicznie: 503 464 946.

Zgodnie z obowiązującym prawem absolwent szkoły wyższej studiów podyplomowych, kierunku „Terapia zajęciowa o specjalności Terapia lecznicza” może być zatrudniony w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, świetlicach terapeutycznych, w stowarzyszeniach i fundacjach, organizujących zajęcia terapeutyczne, w jednostkach szpitalnych, sanatoriach i uzdrowiskach, w gospodarstwach agroturystycznych, ekoturystycznych i etnoturystycznych, gospodarstwach opiekuńczo-terapeutycznych a także prowadzić zajęcia dydaktyczne na kierunku terapia zajęciowa w szkołach średnich, szkołach policealnych i studiach wyższych.

dr Antoni Roman

Odsłony : 335
Skip to content