Ankietowe badania gospodarstw rolnych

lut 16, 2018 | Aktualności

Główny Urząd Statystyczny realizuje na terenie całego kraju ankietowe badania gospodarstw rolnych. Są to badania reprezentacyjne, a więc są nimi objęte wylosowane gospodarstwa rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby rolnicy, których gospodarstwa rolnicze zostały wylosowane do badań, udzielili rzetelnych i wyczerpujących informacji.

GUS Białystok

Odsłony : 306
Skip to content