Bezpłatne usługi doradcze

lut 12, 2018 | Aktualności

Rolnicy będą mogli korzystać z bezpłatnego doradztwa rolnego, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Taką możliwość daje ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór na działanie „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” .

Według założeń ogłoszonego naboru rolnik, który przystąpi do działania objęty zostanie trzyletnim programem. W województwie podlaskim dla każdego gospodarstwa korzystającego z działania przewidziane jest przeprowadzenie trzech usług: „Analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”, „Rachunkowości w gospodarstwie rolnym” oraz trzeciej usługi wynikającej z przeprowadzonej analizy w gospodarstwie. Zakres tej usługi obejmować może:

– „Integrowaną ochronę roślin, w tym ocenę zagrożeń agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów” lub

– „Uczestnictwo w systemie jakości lub System rolnictwo ekologiczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RE oraz pomoc w realizacji RE” lub

– „Modernizację gospodarstwa rolnego lub Restrukturyzację małych gospodarstw” lub

– „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP”

Oferowany program doradczy w całości finansowany będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a rolnik będzie mógł skorzystać z niego dwa razy w okresie realizacji Programu.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ubiegał się będzie o możliwość świadczenia bezpłatnych usług doradczych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

źródło: www.arimr.gov.pl

Grażyna Gosk

Odsłony : 337
Skip to content