Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

sty 31, 2018 | Aktualności

Rolnicy, którzy posiadają faktury VAT na zakup oleju napędowego użytego w produkcji rolnej wkrótce będą mogli odzyskać część wydanych na ten cel pieniędzy.

W terminie od 1 do 28 lutego 2018 roku należy złożyć u Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta odpowiednio w zależności od położenia gruntów rolnych wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższy termin naboru wniosków dotyczy zakupów dokonanych w okresie od 1 sierpnia 2017 r do 31 stycznia 2018 r. Faktury z tego okresu lub kopie tych faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem są jedynym załącznikiem do wniosku.

Stawka zwrotu akcyzy w 2018 roku wynosi 1 zł/l oleju napędowego. Norma przewiduje maksymalne zużycie 86 l/ha użytków rolnych. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 86 zł/1 ha powierzchni użytków rolnych. Planowany termin wypłaty pieniędzy w kasach Urzędów lub przelewem na numer konta rolnika wskazany we wniosku to 3 do 30 kwietnia 2018 r.

W ramach limitu na 2018 rok przeprowadzony będzie jeszcze jeden nabór takich wniosków w terminie 1 – 31 sierpnia do którego załącznikiem będą faktury z okresu zakupów od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. ( Dz.U. z 2015 r poz. 789) dostępne pod adresem: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Grażyna Orzepowska

PZDR Siemiatycze

Odsłony : 254
Skip to content