Podatek dochodowy emeryta lub rencisty za 2017 r.

sty 11, 2018 | Aktualności

W terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

Dane podatkowe emeryta lub rencisty zawarte w PIT, zostaną w tym samym czasie przekazane też do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2017 r. w przypadku, gdy:

  1. w ciągu 2017 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS,
    a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  2. Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  3. Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał
    w 2017 r.),
  4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście PIT-11A.
Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/rozliczenie-podatku-dochodowego-emeryta-lub-rencisty-za-2017-r/

Agnieszka Niewulis

Odsłony : 264
Skip to content